U našim baznim kampovima imamo tuševe i svlačionice. Nema tuševa ili soba za presvlačenje na izletima od baznih kampova, ali i dalje možete koristiti objekte u našim baznim kampovima prije i poslije vašeg putovanja.